Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Album: „Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana”

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie przygotowała projekt promujący miejscowość i lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie książki "Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana" oraz zorganizowała cykl koncertów poetycko - muzycznych z autorem i wybitnymi artystami krakowskimi w Borzęcinie, Brzesku, Radłowie i Dębnie.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji.
Po połączeniu wybierz tonowo numer 6105