Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Folder „ I wojna światowa na ziemi brzeskiej - Tu narodziła się poczta lotnicza”

Wydany w ramach projektu „ Brzeska wideorama 1914” - „ I wojna światowa na ziemi brzeskiej - Tu narodziła się poczta lotnicza” zawiera opis działań Gminy Brzesko podjętych dla uczczenia 100 rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny a także znakomity tekst dr hab. Jarosława Rubachy pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Działania austro-węgierskiego lotnictwa wojskowego w Brzesku i okolicach (1914-1915)”.Zaprezentowano także grupy rekonstrukcyjne biorące udział w projekcie.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji.
Po połączeniu wybierz tonowo numer 6109