Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Cmentarz wojenny nr 272 w Przyborowie (1914 - 1915 r.)

To jedna z kilkudziesięciu nekropolii z okresu I wojny światowej, znajdujących się na obszarze okręgu brzeskiego, gdzie późną jesienią 1914 roku przechodziła linia frontu uformowana na Dunajcu. W dwóch pojedynczych grobach i trzech zbiorowych mogiłach spoczywa tutaj 103 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 27 rosyjskich, którzy polegli w walkach toczonych w okolicy Przyborowa i Szczepanowa w listopadzie 1914 roku.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"