Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Zabytkowy Kościół w Porąbce Uszewskiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła

Kościół, którego budowę rozpoczęto w 1900 roku, jest jednym z najwybitniejszych dzieł Jana Sas – Zubrzyckiego (ur. 1860 zm.1935) – wybitnego architekta, teoretyka architektury, konserwatora sztuki i profesora zwyczajnego historii architektury Katedry Historii Architektury i Estetyki Politechniki Lwowskiej.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji.
Po połączeniu wybierz tonowo numer 3167