Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Aleja historii wsi Bielcza. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej

Najdawniejsze dzieje Bielczy sięgają wczesnego średniowiecza i wiążą się z przynależnością do biskupiego klucza dóbr radłowskich. Udokumentowana wzmianka na ten temat pochodzi z 1236 roku. Do parafii w Radłowie bielczanie przypisani byli do 1364 roku. Wtedy to biskup krakowski Jan Bodzanta założył nieopodal wieś Borzęcin, wybudował tam kościół i przyłączył Bielczę do tamtejszej parafii.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji.
Po połączeniu wybierz tonowo numer 3170