Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Przewodnik turystyczny Radłowszczyzna poprzez postać bł. Karoliny Kózkówny

Zabawa, gmina Radłów jest miejscowością, w której na przestrzeni ostatnich lat bardzo intensywnie rozwija się ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Częściowo jest związane z niezwykle malowniczym usytuowaniem miejscowości, w dużej mierze jednak przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwijający się kult bł. Karoliny Kózkówny – polskiej męczennicy, błogosławionej Kościoła katolickiego. Karolina - córka Jana i Marii - urodziła się 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło Radłowa, w Galicji.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"