Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Budowa smart placu w Ogrodzie Jordanowskim w Brzesku

Zakres projektu: roboty rozbiórkowe przy starych popękanych alejkach (229 m2), położenie nowej kostki brukowej wraz z wypełnieniem spoin oraz montaż 7 naklejek termoplastycznych wraz z położeniem dwuskładnikowej masy chemioutwardzalnej. Dodatkowo przy alejkach zostaną zamontowane: 1 tablica edu-info a także tablice z instrukcjami do gier.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"