Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Album: „Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana”

Opublikowano 08/19/2014 przez użytkownika Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie przygotowała projekt promujący miejscowość i lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie książki "Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana" oraz zorganizowała cykl koncertów poetycko - muzycznych z autorem i wybitnymi artystami krakowskimi w Borzęcinie, Brzesku, Radłowie i Dębnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie zrealizowała projekt, którego głównym zamierzeniem jest promocja gminy i lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, poprzez twórczość pochodzącego z naszej miejscowości poety i pisarza Józefa Barana.
Józef Baran, autor “Borzęcina”, mimo że zajmuje uprzywilejowane miejsce w powojennej poezji polskiej nigdy nie zerwał żywej więzi z borzęcką Małą Ojczyzną, ze źródłami i korzeniami swej wrażliwości i fantazji. Zaprezentowana w książce liryka opisuje piękno naszego krajobrazu, przemijanie i jest poszukiwaniem trwałego sensu egzystencji. Prawie od półwiecza śledzi i opisuje dokonujące się u nas przemiany. Książka choć wydaje się mieć charakter regionalny jest dziełem z najwyższej literackiej półki.
Nasza inicjatywa wpisuje się w pielęgnowany w wielu europejskich krajach kult małych ojczyzn, który jest dziś szczególnie ważny w postępującej globalizacji i unifikacji kulturowej. Powstało dzieło ważne nie tylko w kontekście lokalnym, ale i uniwersalnym - dla współczesnej literatury polskiej. Jest to nowa unikatowa pozycja, która za pośrednictwem wizji poetyckiej opisuje Borzęcin. Równocześnie album jest znakomitą formą promocji naszej miejscowości i miejsca urodzenia autora.
Wstęp do niniejszej publikacji napisał Profesor Bolesław Faron, zdjęcia i szatę graficzną do albumu przygotował redaktor Jakub Ciećkiewicz, rekomendacje do książki aktorka filmowa i teatralna Anna Dymna,
W związku z wydaniem albumu pt. " Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana" Biblioteka zorganizowała cykl spotkań poetycko - muzycznych promujących Borzęcin na terenie czterech gmin tworzących "Kwartet na Przedgórzu". W Borzęcinie z którego pochodzi poeta zorganizowane zostało pierwsze, inauguracyjne spotkanie pt. "Od realizmu do kreacji-Borzęcin w wyobraźni i fantazji poetyckiej Józefa Barana" w którym udział wzięli autor oraz gwiazda filmu i teatru Anna Dymna, Profesor Bolesław Faron a także Jakub Pawlaka, który tego wieczoru zagrał i zaśpiewał. Kolejne spotkanie odbyło się w Brzesku w dniu 30.09 z udziałem poety i pieśniarki Kingi Rataj przy akompaniamencie Marka Bazeli. Wiersze poety recytowały laureatki Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Barana – Kinga i Maria Sworniowskie, następne w Radłowie 10.10 na którym poezje autora śpiewała Beata Paluch z akompaniamentem pianisty Walentego Dubrowskiego oraz 19.10 w Sali i Koncertowej Zamku w Dębnie wystąpili: autor czytający wiersze wspólnie z aktorem i pieśniarzem Andrzejem Słabiakiem, który śpiewał poezję J. Barana przy akompaniamencie „człowieka orkiestry” Tadeusza Leśniaka.
Wszystkie te działania wpisują się w przypadające w 2014 roku obchody 650-lecia lokacji Borzęcina. Zarówno więc publikacja, jak i spotkania z autorem staną się ważnym elementem obchodów tej rocznicy. Jest to sposób na promocję gminy na zewnątrz, pokazanie jej samej i jej walorów szerszemu gronu odbiorców poprzez poezję i prozę.


Książka pt. Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana wydana została w ramach projektu pod nazwą Aktywny Borzęcin w zakresie rozwoju obszarów wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Oś 4 „Leader”. Jest to już czwarta publikacja wydana przez naszą Bibliotekę ze środków Unii, po albumie Gmina Borzęcin z lotu ptaka w 2013 r, Gmina Borzęcin w obrazach w 2012 r. oraz Tece Zabytki ziemi Borzęcińskiej w 2010 r.
Mamy nadzieję, że książka ta będzie źródłem wielu refleksji i wzruszeń związanych z opisami piękna naszego krajobrazu, przemijaniem i trwałym sensem człowieczej egzystencji, i spotka się z życzliwym przyjęciem.

Zobacz książkę: Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana (Wyd. I 2014. pdf)

 

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

6105
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl