Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...

Polityka prywatności serwisu przedgorze.pl

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" z siedzibą w Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika także w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Serwisu przez Użytkownika, na co Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl