Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Błogosławiona Karolina Kózka

Opublikowano 05/22/2015 przez użytkownika admin

Mimo młodego wieku prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Była animatorką i liderką życia środowiskowego. W swoim krótkim 16-letnim życiu zdobyła sobie powszechne uznanie oraz szacunek wśród rówieśników i dorosłych przez dojrzałość i piękno swojej osobowości a także społeczne i religijne zaangażowanie dla rozwoju drugiego człowieka.

Karolina - córka Jana i Marii - urodziła się 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło Radłowa, w ówczesnej Galicji.
18 listopada 1914 Została uprowadzona do wałrudzkiego lasu przez rosyjskiego żołnierza, gdzie po heroicznej walce zginęła w obronie swojej wolności i godności.
Podczas wizyty w Tarnowie, 10 czerwca 1987, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
Bł. Karolina jest pierwszą w Polsce męczennicą, pierwszą dziewczyną ze wsi beatyfikowaną w Kościele Polskim. Jest patronką ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy i wypadków komunikacyjnych.

Zobacz też hasło w Wikpedii

Zabawa, gmina Radłów jest miejscowością, w której na przestrzeni ostatnich lat bardzo intensywnie rozwija się ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Częściowo jest związane z niezwykle malowniczym usytuowaniem miejscowości, w dużej mierze jednak przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwijający się kult bł. Karoliny Kózkówny – polskiej męczennicy, błogosławionej Kościoła katolickiego. 

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl