Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

BRATUCICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Opublikowano 11/20/2019 przez użytkownika biuroprzedgorze

Obszar położony jest na terenie części gmin: Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Rzezawa i Szczurowa. Zajmuje powierzchnię 16 955 ha.

Głównym walorem tego terenu są spore kompleksy leśne, stanowiące najcenniejszy składnik szaty roślinnej obszaru. Dominującymi gatunkami w drzewostanie są sosna i dąb, ale nie brakuje tu też świerka, modrzewia, olchy, brzozy, grabu czy jesionu. W lasach znajdziemy młaki i mokradła stanowiące część torfowisk niskich.
Duża różnorodność gatunkowa zwierząt i roślin związana jest z wieloma rodzajami siedlisk, na jakich one mogą występować. Sąsiaduje tu ze sobą wiele terenów suchych, mokrych, otwartych, zalesionych.
Niewątpliwą ciekawostką przyrodniczą jest naturalnie występujący na tych terenach szafran spiski. Jest też cała gama gatunków chronionych: długosz królewski, wawrzynek wilczełyko, kukułka szerokolistna, grążel żółty czy grzybienie białe.
Liczne stawy rybne są doskonałym siedliskiem dla gatunków wodnych i wodnobłotnych: perkozów, perkozków rdzawoszyich, zauszników czy łabędzi niemych oraz kaczek krzyżówek.
W koronach drzew gniazdują myszołowy i jastrzębie. Ptaki śpiewające skowronek polny, świergotek łąkowy, pliszka żółta, dzierzba gąsiorek urozmaicają spacer po lesie.
Na terenach leśnych bagiennych występują liczne płazy i gady, a wśród nich traszka grzebieniasta i zwyczajna, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropuchy szara i zielona, a także zwinka, żyworódka, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są w Polsce pod ochroną.
Występują tu nietoperze takie jak: gacek szary i wielkouchy, nocek duży, mroczek późny oraz inne owadożerne ssaki (jeż, kret, ryjówka). Nierzadkie są też wydry i gronostaje.
Na terenie BOChK, stwierdzono ślady występowania ludzi już około 900 roku p.n.e. Zobaczyć tu też można wiele budowli o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz sakralnym, m. in. murowany gotycki kościół w Szczepanowie wraz z fragmentami muru ogrodzenia cmentarza parafialnego. Natomiast wieś Mokrzyska kojarzona jest ze starą drewnianą zabudową, którą podziwiać można do dziś. Do odwiedzania tego terenu zachęca również mnogość cmentarzy z czasów I wojny światowej, przydrożnych krzyży, figur i kapliczek.

Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl