Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Brzeskie nekropolie

Opublikowano 10/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Brzesko dzięki swej nietuzinkowej historii posiada kilka unikalnych nekropolii: poza parafialnym Starym Cmentarzem warto odwiedzić cmentarz żydowski oraz wojenne nekropolie z I. wojny światowej.

Cmentarz parafialny zwany Starym - ulica Kościuszki założony w roku 1801, przez ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Stachlewskiego, na części gruntu należącego do szpitala dla ubogich pw. św. Ducha, ufundowanego w wieku XV.

Cmentarz wyznania mojżeszowego – ulica Czarnowiejska jest chronologicznie drugim cmentarzem w Brzesku. Został założony przed rokiem 1824. W roku 1902 został powiększony. Ma kształt nieregularny i powierzchnię około 1,45 ha.

Cmentarze wojenne - Cmentarz wojenny nr 276 w Brzesku przylega od południa do cmentarza wyznania mojżeszowego. Został założony w 1916 roku według projektu austriackiego architekta, porucznika Roberta Motka. Budowany był przez jeńców wojennych, pod kierunkiem kapitana inżyniera Karla Schöllicha.Był od cmentarzem zbiorczym dla szpitali i lazaretów, które funkcjonowały w okolicy od listopada roku 1914 do maja roku 1915, a także miejscem pochówku zmarłych żołnierzy w latach późniejszych.

Na skraju parku podworskiego w Okocimiu znajduje się cmentarz wojenny numer 277, także projektu tegoż architekta. Pozostałe kwatery wojenne z czasów I wojny światowej znajdują się na cmentarzach parafialnych w Szczepanowie (nr 273) i Jadownikach (nr 278) oraz w lesie w Dziekanowie-Sterkowcu (nr 279), wszystkie autorstwa wspomnianego wcześniej, kapitana Roberta Motka.

Folder powstał jako część projektu "NA KARTACH HISTORII " - publikacja wydawnictw kulturalno- historycznych o Gminie Brzesko. Zawierający krótki rys historyczny miejscowości z opisami jej zabytków i atrakcji. Ilustrowany jest 9 zdjęciami.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

6127
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl