Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Budowa dwóch altan wraz z wyposażeniem stanowiących element infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Okocim

Opublikowano 09/26/2023 przez użytkownika biuroprzedgorze

. Altany zostały usytuowane na działce nr 80/11 własności Gminy Brzesko. Stowarzyszenie podpisało z Gminą umowę użyczenia części działki. Altany stoją w bliskiej odległości od boiska sportowego oraz amfiteatru plenerowego. Po zakończeni operacji powstał kompleks pełniący funkcję centrum turystyczno - rekreacyjnego miejscowości Okocim. Jest on położony niedaleko zabytkowego kościoła oraz szkoły, które stanowią warte obejrzenia punkty na trasie turystycznej wiodącej przez Okocim. W pobliżu przebiega Szlak Jakubowy oraz czerwony okrężny szlak turystyczny a także trasy rowerowe. Altany podobnie jak amfiteatr plenerowy będą służyły mieszkańcom i turystom, którzy nieodpłatnie będą mogli korzystać z tej infrastruktury w czasie poza organizowanymi imprezami
.

Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl