Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Chwalcie łąki umajone... Śpiewnik z pieśniami majowymi z mini albumem o kapliczkach Ziemi Brzeskiej

Opublikowano 06/22/2022 przez użytkownika biuroprzedgorze

Śpiewnik maryjny, który oddajemy do Państwa rąk, to pierwsza w historii tego typu książka wydana staraniem Urzędu Miejskiego. Zawiera ona pieśni towarzyszące tradycyjnym nabożeństwom majowym odprawianym przed kapliczkami i figurami świętych w wielu miejscach, także na terenie naszej gminy. Śpiewnik różni się od innych tym, że wzbogacony jest o fotografie i krótkie opisy wybranych kapliczek z Brzeska i sołectw.

W gminie Brzesko znajduje się około 150 obiektów małej architektury sakralnej, ponad 40 z nich to kapliczki w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zdecydowana większość z nich powstała na przełomie XIX i XX wieku, z różnych
intencji ich fundatorów. Co ciekawe, zamierająca – wydawałoby się – tendencja budowania kapliczek i figur świętych odżyła po 1989 roku, a w ostatnich 20 latach wręcz przybiera na sile. Znamienne jest, że te nowe projektowane są w zgodzie ze sztuką obowiązującą ponad 150 lat temu. Świadczy to, że Matka Boża, najczęściej pojawiająca się postać tych obiektów, odgrywa ważną rolę w naszej religijności. To najbliższa pośredniczka w modlitwach, bliska ludziom i doskonale wiedząca, co to ból i cierpienie – uczucia nierozłącznie splecione z ludzkim życiem. Na przydrożne kapliczki należy spojrzeć w wieloraki sposób. Są nie tylko miejscami kultu religijnego, ale też świadectwami ważnych wydarzeń w życiu lokalnej społeczności, bo powody ich fundowania to nierzadko ważne fakty historyczne, cudowne ozdrowienia, narodziny dzieci, ocalenia przed kataklizmami lub zarazami. Każda z nich nosi w sobie jakąś tajemnicę, mniej lub bardziej skrywaną. Wiele z nich to prawdziwe perełki zabytkowej architek tury sakralnej, ważne elementy naszej kultury, które należy pielęgnować. Gmina Brzesko systematycznie odnawia te kapliczki zdobywając na ten cel fundusze zewnętrzne, które stanowią uzupełnienie kosztów ponoszonych przez samorząd. Sporo w tym zakresie wydarzyło się w ostatnich dwóch latach.

Uczestnikom majowych nabożeństw większość pieśni wybranych przez autorów tego śpiewnika jest znana. Są one uzupełnione pieśniami mniej popularnymi. Zamiarem inicjatorów tego wydawnictwa jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców, także tych, którzy w majówkach biorą udział dopiero od niedawna. Mam tu na myśli szczególnie ludzi młodych, którzy nie znają jeszcze na pamięć tekstów tych pieśni. Śpiewnik ma być dla nich ułatwieniem i zachętą do aktywnego uczestnictwa w majowych nabożeństwach.

Burmistrz Brzeska
Tomasz Latocha

Pobierz Śpiewnik w formacie PDF

Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl