Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Cmentarz nr 268 z I Wojny Światowej w Radłowie

Opublikowano 09/02/2020 przez użytkownika umradlow

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych obiektach na terenie Gminy Radłów

Cmentarz wojenny nr 268 w Radłowie znajduje się przy cmentarzu parafialnym. Powstał w latach 1914-1915. Pochowano na nim 60 żołnierzy austro - węgierskich, 40 niemieckich i 7 rosyjskich w 33 grobach pojedynczych i 14 zbiorowych. Pomnik centralny to masywny betonowy pomnik o podstawie kwadratu, na którego narożach znajdują się ścięte przypory z postumentem zwieńczonym krzyżem. W centralnej części pomnika znajduje się kamienna tablica z tekstem inskrypcyjnym:

ZATRZYMAJ SIĘ

MOŻE WŚRÓD NAS JEST TEN

KTÓREGO KOCHAŁEŚ

 

Zabytek został odnowiony w 2020 r. przy współudziale funduszy pochodzących z PROW na lata 2014-2020

Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

umradlow
Strona internetowa
Lokalizacja

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl