Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Grota NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej

Opublikowano 11/20/2014 przez użytkownika biuroprzedgorze

Powstała w 1904 r. Grota NMP z Lourdes, to replika miejsca słynnego miejsca kultu znajdującego się we Francji. Położona na wzniesieniu, jest miejscem odprawiania nabożeństw maryjnych i innych uroczystości religijnych. W jej centrum znajduje się ołtarz, we frontowych ścianach umieszczono źródła z cudowną wodą z Lourdes.

Co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów oferując im poza przeżyciami religijnymi także wrażenia estetyczne. Wzniesienie jest starannie zagospodarowane. Przed samą grotą znajdują się miejsca do siedzenia. Z jednej strony mamy bardzo dobrze utrzymane trawniki, z drugiej alejki spacerowe oraz elementy kultu religijnego, takie jak figury Matki Bożej oraz pomnik poświęcony ks. Janowi Palce. Znalazł się on tutaj nieprzypadkowo, bo to ks. Palka jest tą osobą, której należy zawdzięczać rozwój kultu maryjnego na tym terenie. Pod koniec ostatniej dekady XIX wieku młody wikariusz udał się z pielgrzymką do głośnego w tym czasie na świecie francuskiego sanktuarium w Lourdes. Urzeczony atmosferą w sanktuarium postanowił przenieść chociaż w części tę atmosferę na ziemię polską, do swojej parafii w Porąbce Uszewskiej. W tym celu przywiózł z podróży gipsowy model groty, który miał służyć jako wzór do budowy. Zainteresowanie Porąbką Uszewską świadczy, że udało się mu to w pełni.

***

Projekt pt. "Odnowa i renowacja Groty NMP będącej historycznym zaytkiem sakralnym na obszarze LGD" został zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

3168
Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl