Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Izba Pamięci Wsi w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej

Opublikowano 01/26/2015 przez użytkownika OSP Łoniowa

Jednostka OSP w Łoniowej powstała w 1906 r. i ma wiekowe tradycje we wszelkiego rodzaju działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i patriotycznej.

Już w 1910 r. w 500-tną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem członkowie wsi pod kierunkiem prezesa OSP usypali Kopiec i postawili Krzyż Grunwaldzki, jedyny w powiecie brzeskim, istniejący do dnia dzisiejszego, będący miejscem hołdu dla wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Dyplom z 1911 r., przyznany dla jednostki OSP oraz dla Komendanta przez Królestwo Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, stanowi ważny dowód działalności społecznej, oświatowej i patriotycznej w tamtym okresie. To wśród członków OSP powstał w 1953 r. Zespół Folklorystyczny "Łoniowiacy", początkowo tylko na występy okazjonalne, później przerodził się w stały zespół, działający do dnia dzisiejszego. Na Zespół  składają się cztery grupy wiekowe, które tańczą, sławiąc folklor Polski Południowej w kraju i poza jego granicami.

Remiza OSP jest to jedyny obiekt kultury w tej miejscowości, który został wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W budynku od 2000 r. prowadzona jest przez jednostkę OSP Izba Pamięci Wsi w której zgromadzone są historyczne dokumenty dotyczące miejscowości i jej mieszkańców, a także stare przedmioty życia codziennego, które wyparła nowoczesność. Jest tam m.in. "Księga zapisów testamentowych z 1792 r. dla wsi Łoniowy", "Mapa geodezyjna wsi Łoniowy z 1893 r.", Biblia z 1854 r., inne dokumenty historyczne i zdjęcia obrazujące życie mieszkańców w XIX i początkach XX w. dokumenty i księgi strażackie, zdjęcia i dyplomy dla straży (najstarsze z 1911 r. nadane przez urzędnika Królestwa Lodomerii i Galicji), stare sikawki strażackie ręczne i konne. Są to dokumenty i przedmioty, które należy eksponować i uchronić od zapomnienia.

Wpis jest częścią projektu: „Wyposażenie Izby Pamięci Wsi znajdującej się w remizie OSP w Łoniowej, warsztaty edukacyjne „Zobaczyć, wysłuchać by ocalić od zapomnienia”, przygotowanie materiałów promocyjnych, montaż tablicy informacyjnej oraz nagranie promocyjne.”

 

 

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

4187
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl