Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Jasień - folder turystyczny

Opublikowano 10/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Jasień to wieś w gminie Brzesko. Miejscowość sąsiaduje z trasą kolejową Kraków- Medyka a na jej terenie znajduje sie m.in zabytkowy, pochodzący z XV w. kościół. W czasie I wojny światowej powstało tu wojskowe lotnisko służące kontaktom z Twierdzą Przemyśl.

Obszar dzisiejszego Jasienia był zamieszkały już w okresie neolitu (ok. 3200 ‑ 1850 lat p.n.e) . Średniowieczna historia Jasienia sięga przełomu XIII i XIV w. Wieś już w XIV wieku miała swój kościół, bowiem pierwsze wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z 1325 roku.  Obecny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP  został wybudowany w 1436 r. z fundacji Spytka z Melsztyna herbu Leliwa. W Jasieniu znajduje się także dworek z  XIX w. Wybudowano go za sprawą Baltazińskich, ówczesnych właścicieli jasieńskiego majątku. Obecnie w dworku mieści się Dom Dziecka.

Od stycznia do maja 1915 roku w Jasieniu znajdowało się lotnisko wojskowe. Celem działań lotnictwa były loty rozpoznawcze, przewożenie meldunków i poczty dla Twierdzy Przemyśl.

Folder powstał jako część projektu "NA KARTACH HISTORII " - publikacja wydawnictw kulturalno- historycznych o Gminie Brzesko. Zawierający krótki rys historyczny miejscowości z opisami jej zabytków i atrakcji. Ilustrowany jest 9 zdjęciami.

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl