Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Jubileusz 650-lecia Parafii pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie oraz lokacji miejscowości (1364-2014)

Opublikowano 02/20/2015 przez użytkownika biuroprzedgorze

Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym świętowała w 2014 r. jubileusz 650-lecia erygowania, a także lokacji miejscowości. Nieczęsto zdarza się, aby daty te zbiegały się w tym samym czasie. Borzęcin i Parafia mają to szczęście, a u ich początku stoi biskup krakowski Jan Bodzanta. Na okoliczność jubileuszu parafia przygotowywała się przez wiele miesięcy w wymiarze duchowym i materialnym. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 7. września, którym przewodniczył ks. abp Zygmunt Zimowski - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W ramach obchodów Jubileuszu wydana została publikacja albumowa „650 lat Parafii pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie”. Książka składa się z 11 rozdziałów, które zawierają przeszło 100 zdjęć. Przedstawiono w niej historię parafii od erygowania do czasów współczesnych, opisano kościół parafialny z uwzględnieniem stylu architektury, polichromii i obiektów zabytkowych, a także parafie wydzielone z Borzęcina w I połowie XX wieku. Wspomniano o kapliczkach, figurach i krzyżach przydrożnych występujących licznie na terenie wsi. Sporo miejsca poświęcono łaskami słynącemu obrazowi Matki Bożej Borzęcińskiej, jego stylowi i renowacjom. Nie zabrakło również informacji o dwóch ważnych jubileuszach 600-lecia oraz 650-lecia parafii. Jeden z rozdziałów wymienia posługujących w parafii proboszczów, wikariuszy oraz powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej z Borzęcina.

Dla upamiętnienia historii parafii i miejscowości oraz życia i działalności wielu pokoleń Borzęcan, zorganizowana została również Izba Muzealna w charakterze stałej ekspozycji historycznej.

W pomieszczeniu pod kościelną wieżą wyeksponowano stare przedmioty i pamiątki przekazane przez parafian oraz będące w posiadaniu parafii. Można zobaczyć m.in archiwalne księgi parafialne, mszały, paramenty liturgiczne, a także przedmioty o charakterze zbiorów etnograficznych: związane z pracą na roli, prowadzeniem gospodarstwa domowego itp.
Ekspozycję można zwiedzać codziennie w godz. 9 – 15, po zgłoszeniu na nr telefonu: 510 355 845. Wstęp jest bezpłatny


Dzięki życzliwości Samorządu Gminy i Wójta Janusza Kwaśniaka, został także przygotowany okolicznościowy medal. Na awersie wybito kościół parafialny oraz cudowny obraz Matki Bożej Borzęcińskiej z napisem „W hołdzie i oddaniu Maryi – Pani na Borzęcinie” oraz „Jubilaeum 650 anni parochiae”, na rewersie zaś umieszczony został herb Borzęcina z datą lokacji miejscowości i jubileuszu.


W tygodniowe uroczystości wpisało się również poświęcenie Kalwarii Katyńskiej, która znajduje się na prywatnej posesji zakładu FERIND (w pobliżu drogi z Borzęcina do Czarnawy). Miejsce to upamiętnia dramaty Polaków zsyłanych na Sybir, do więzień i łagrów; od więźniów powstań z czasów zaborów, aż do katastrofy smoleńskiej.

 

Miejscowość Borzęcin w ciągu swojej długiej historii ponad 650 lat w sposób nierozerwalny związana była z kulturą chrześcijańską i głęboko zakorzenioną tradycją łacińską. Owoce tej kulturowej symbiozy lokalnej społeczności można dostrzec poprzez nielicznie zachowane elementy sztuki, rękodzielnictwa, produktów lokalnych, posiadające dużą wartość artystyczną i historyczną. Ocalenie od zapomnienia bezcennych pamiątek lokalnej społeczności jest powinnością wobec wielu pokoleń Borzęcan, którzy współtworzyli piękno i harmonię ukrytą w wytworach ich rąk. Znacząca część eksponatów była przez lata gromadzona przez proboszczów parafii pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie i do tej pory nie eksponowana. Pozostała część precjozów jest w posiadaniu mieszkańców i z każdym rokiem jej ilości ulega uszczupleniu, ze względu na brak ochrony przez zniszczeniem. Stała ekspozycja utworzona na okoliczność jubileuszu 650-lecia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie i miejscowości Borzęcin, będzie niezwykle przydatna lokalnej społeczności stanowiąc bezcenne źródło wiedzy o historii naszej „małej ojczyzny” przyczyniając się do zachowania i wzmocnienia jej dziedzictwa oraz promując ją jako atrakcyjną turystycznie.

Ks. Czesław Paszyński
Proboszcz

 

***

Publikacja pn. „650 lat Parafii pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie” jak i  Izba Muzealna powstały przy pomocy środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie tzw. Małych Projektów, w ramach Działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, otrzymanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu

 

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

7190
Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl