Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Kamienna kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II połowy XIX wieku w Porąbce Uszewskiej

Opublikowano 06/06/2023 przez użytkownika biuroprzedgorze

Kamienna kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Porąbce Uszewskiej pochodzi z II połowy XIX wieku. Czas powstania kapliczki datowany jest na lata przypadające po 1870 roku, o czym świadczyć może forma figury postawiona na kolumnie. Tego typu kapliczki zaczęły pojawiać się w okolicznych miejscowościach od połowy XIX wieku, więc należy wnioskować, że kapliczka ta najprawdopodobniej również pochodzi z tego okresu. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze, przy której w niedalekim sąsiedztwie znajduje się Grota Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej i kolejno już przy drodze powiatowej zabytkowy kościół świętego Andrzeja.

Główna figura przedstawia Matkę Boską w typie Niepokalanego Poczęcia. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny przyjęty został w 1854 roku. Cztery lata później miały miejsca objawienia świętej Bernadetty na temat tegoż dogmatu. Oba te wydarzenia zaowocowały dużą popularnością takich przedstawień.

Kapliczka wykonana jest z piaskowca. Filar umieszczony na cokole, zdobiony płaskorzeźbami z wizerunkiem Świętych Kościoła Katolickiego zwieńczony jest impostem, na którym stoi główna, pełnowymiarowa figura Matki Bożej, będąca również rzeźbą kamienną oraz okrywające ją zadaszenie.

Każdy kolejny element architektoniczny kapliczki oddzielony jest blokiem kamiennym, łączonym z pozostałymi spoiną z zastosowaniem żelaznych prętów, montowanych wewnątrz kamiennych bloków. Płaskorzeźby z jednej strony na słupie figury przedstawiają wizerunek biskupa. Jego atrybuty: strój biskupi z mitrą i pastorałem oraz atrybut indywidualny korba z nawiniętymi na nią wnętrznościami, zdecydowanie wskazują na postać świętego Erazma z Antiochii, biskupa i męczennika, jednego z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Postać widniejąca z drugiej strony przypomina postać świętej Heleny, matki cesarza Konstantyna. Świadczyć o tym może nakrycie głowy, długie szaty i atrybut krzyża. Legenda głosi, że matka cesarza w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w latach 327 i 328 odnalazła Krzyż Chrystusa, po czym poleciła zbudować kościoły Narodzenia i Świętego Grobu. Święty Ambroży był pierwszym, który potwierdził ważną rolę Heleny w odnalezieniu prawdziwego Krzyża Jezusa.

Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl