Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

'Młodzi pamiętają, pielęgnują i tworzą'. Widowisko słowno-muzyczne upamietniajace 100-lecie śmierci Bł. Karoliny Kózkowny

Opublikowano 03/13/2015 przez użytkownika ParafiaZabawa

Impreza rozpoczynająca cykl spotkań i imprez z okazji I Światowego Zjazdu Radłowian ( 19-22.06.2014) Wydarzenie miało miejsce w Wał Rudzie oraz Zabawie. Główną ideą wydarzenia było upamiętnienie 100-lecie śmierci bł. Karoliny Kózkówny, która pochodziła z położonej w Gminie Radłów Zabawy

Impreza rozpoczynająca cykl spotkań i imprez z okazji I Światowego Zjazdu Radłowian ( 19-22.06.2014)
lokalizacja - Wał Ruda, Zabawa
Harmonogram imprezy:
- czas trwania - 4 godz
- spotkanie organizacji pozarządowych
- prezentacja wybranych organizacji pozarzadowych działających na terenie LGD
- prezentacja starych zawodów
- prezentacja idei budowy Małopolskiego Centrum Pomocy - Ośrodka Terapetyczno -Szkoleniowego w Wał Rudzie
- prezentacja widowiska słowno - muzycznego upamiętniającego 100-lecie śmierci bł. Karoliny jako niewinnej ofiary I Wojny Światowej, mieszkanki ziemi radłowskiej.

 

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

7197
Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

ParafiaZabawa
Strona internetowa

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl