Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Mokrzyska - folder turystyczny

Opublikowano 10/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Malownicza wieś w Gminie Brzesko. W części miejscowości zachował się ciąg drewnianych, tradycyjnych domostw, który znalazł się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Miejscowość zwana  dawniej także Mokrzeszka lub Mokrzeska. Swoją nazwę wywodzi od rozległych mokradeł, które w przeszłości ją otaczały, a torfowiska i obszary podmokłe występują tu do dziś i są częścią Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Mokrzeszka powstała na miejscu leśnych bagien i mokradeł, początkowo jako wieś królewska. Pierwsze zapisy o wsi pochodzą z 1364 roku. Wówczas to, król Kazimierz Wielki sprzedał ją rodzinie Czesława Turzynity W miejscowości znajdują się dwa pomniki przyrody, jeden w postaci głazu narzutowego, a drugi to drzewa o nazwie Romeo i Julia. W Mokrzyskach można zobaczyć bardzo dobrze zachowane drewniane chałupy  pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, będące przykładem tzw. wiejskiego budownictwa krakowskiego.

Folder powstał jako część projektu "NA KARTACH HISTORII " - publikacja wydawnictw kulturalno- historycznych o Gminie Brzesko. Zawierający krótki rys historyczny miejscowości z opisami jej zabytków i atrakcji. Ilustrowany jest 9 zdjęciami.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

6121
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl