Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Okocim - folder turystyczny

Opublikowano 10/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Miejscowość Okocim leży na Garbie Okocimskim -częścią Pogórza Wiśnickiego. Z okolicznych wzniesień roztacza się rozległa panorama okolic. Miejscowość jest jednak najbardziej znana w związku z historią słynnego Browaru Okocim.

Miejscowość Okocim leży  na Garbie Okocimskim,  wysokim na 375 m. n.p.m., który wraz z  sąsiednim Bocheńcem jest jednym z najdalej wysuniętym ku północy  wzniesieniem Pogórza Wiśnickiego. Okocim zwany niegdyś Okocinem, jest jedną z najstarszych wsi otaczających Brzesko. Odnaleziono tu  ślady obecności ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz  świadectwa wpływów rzymskich. Pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie Okocimia znajduje się  w dokumencie króla Kazimierza Wielkiego z 12 maja 1344 roku wystawionym dla komesa Spycimira, podwówczas kasztelana krakowskiego. Do rozwoju Okocimia przyczynił się  przybyły w 1845 roku piwowar Jan Goetz.

Folder powstał jako część projektu "NA KARTACH HISTORII " - publikacja wydawnictw kulturalno- historycznych o Gminie Brzesko. Zawierający krótki rys historyczny miejscowości z opisami jej zabytków i atrakcji. Ilustrowany jest 9 zdjęciami.

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl