Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Plac przy Ratuszu w Radłowie

Opublikowano 01/26/2015 przez użytkownika umradlow

Zagospodarowany plac znajduje się pomiędzy synagogą a ratuszem. Synagoga została zbudowana w XIX w. W trakcie II Wojny Światowej została częściowo zniszczona. Obecnie zachowały się fragmenty dłuższych ścian oraz dawne wejście.

Zagospodarowany plac istnieje w tym miejscu zapewne tak długo jak wspomniana wyżej synagoga. Został zbudowany na planie prostokąta o powierzchni 240 m2. Plac wyłożony został kostką brukową, co nawiązywać ma do placu targowego jaki istniał niegdyś w centrum Radłowa. Plac służyć ma za miejsce w którym będzie można prowadzić różnego rodzaju kiermasze a także wystawy plenerowe.

Poniżej przedstawiony został ciąg dalszy rysu historycznego Radłowa, którego pierwszą część znajdziemy na murze ogrodzeniowym znajdującym się przy wjeździe do Radłowa:

Z radłowskiej ziemi pochodzi błogosławiona Karolina Kózka, patronka młodzieży, kóra poniosła męczeńską śmierć z rąk rosyjskiego żołnierza 18 listopada 1914 r. Rosnący kult błogosławionej sprzyja rozwojowi ruchu pielgrzymkowego do jej grobu w zabawskim sanktuarium. Z tej ziemi pochodzą także: Stanisław Mierzwa (1905-1985), działacz ruchu ludowego, sądzony w "procesie szesnastu" w Moskwie, Ludwika Kraskowska Nitschowa (1889-1989), rzeźbiarka i autorka Warszawskiej Syrenki, Franciszek Gawełek (1884-1919), współtwórca Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz generałowie: Kazimierz Tumidajski (1897 - 1947), dowódca Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej i Józef Nasiadka - obecny Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności.

W "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" czytamy, że wprawdzie "Radłów nie ma przywileju, mocą którego miałby prawo do tytułu miasteczka, używa go jednak jako siedziba władz sądowych i rynek targowy". Ów sąd obsługiwał 25 gmin i obszarów dworskich, a w zasięgu jego działania mieszkało pod koniec XIX w. ponad 20 tyś. ludzi. Prawa miejskie zostały prawnie usankcjonowane 1 stycznia 2010 r.

Ziemia radłowska została boleśnie doświadczona przez zawieruchy wojenne: najazdy tatarskie, potop szwedzki i obie wojny światowe. Z czasówI wojny pochodzi 11 cmentarzy wojennych, które są spuścizną walk w latach 1914-1915 i okupacji rosyjskiej. To na radłowskiej ziemi stoczono największą bitwę kampanii wrześniowej 1939 r. w tej części Małopolski nazwaną "Bitwą Radłowską". Złożyły się na nią bohaterska obrona szkoły powszechnej w Radłowie i walki o przerawę mostową w Biskupicach Radłowskich. W lipcu 1944 r. na lądowisku "Motyl", położonym między Wał Rudą i Zabawą, odbyła się spektakularna operacja Armii Krajowej "Akcja Trzeci Most", której efektem było dostarczenie do Anglii części niemieckiej rakiety V-2 wraz z jej naukowymi opracowaniami. Mieszkańcy gminy pamiętają o heroizmie żolnierskim "radłowskich Termopil" i otych, którzy "ocalili Londyn". Na miejscu tych wydarzeń postawiono pomniki, corocznie organizowane są uroczyste obchodzy rocznicowe z udziałem kombatantów i młodzieży w celu kultywowania pamięci o wkładzie mieszkańców Radłowa i okolic w obronę niepodległości i kształtowania postaw patriotycznych.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

1186
Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

umradlow
Strona internetowa
Lokalizacja

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl