Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Przewodnik turystyczny Radłowszczyzna poprzez postać bł. Karoliny Kózkówny

Opublikowano 03/10/2015 przez użytkownika SISKE Karolina

Zabawa, gmina Radłów jest miejscowością, w której na przestrzeni ostatnich lat bardzo intensywnie rozwija się ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Częściowo jest związane z niezwykle malowniczym usytuowaniem miejscowości, w dużej mierze jednak przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwijający się kult bł. Karoliny Kózkówny – polskiej męczennicy, błogosławionej Kościoła katolickiego. Karolina - córka Jana i Marii - urodziła się 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło Radłowa, w Galicji.

Mimo młodego wieku prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Była animatorką i liderką życia środowiskowego. W swoim krótkim 16 - letnim życiu zdobyła sobie powszechne uznanie oraz szacunek wśród rówieśników i dorosłych przez dojrzałość i piękno swojej osobowości a także społeczne i religijne zaangażowanie dla rozwoju drugiego człowieka.

Zabawa, gmina Radłów jest miejscowością, w której na przestrzeni ostatnich lat bardzo intensywnie rozwija się ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Częściowo jest związane z niezwykle malowniczym usytuowaniem miejscowości, w dużej mierze jednak przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozwijający się kult bł. Karoliny Kózkówny – polskiej męczennicy, błogosławionej Kościoła katolickiego. Karolina - córka Jana i Marii - urodziła się 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło Radłowa, w Galicji.
Mimo młodego wieku prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Była animatorką i liderką życia środowiskowego. W swoim krótkim 16 - letnim życiu zdobyła sobie powszechne uznanie oraz szacunek wśród rówieśników i dorosłych przez dojrzałość i piękno swojej osobowości a także społeczne i religijne zaangażowanie dla rozwoju drugiego człowieka.
18 listopada 1914 Została uprowadzona do wałrudzkiego lasu przez rosyjskiego żołnierza, gdzie po heroicznej walce zginęła w obronie swojej wolności i godności.
Podczas wizyty w Tarnowie, 10 czerwca 1987, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
Bł. Karolina jest pierwszą w Polsce męczennicą, pierwszą dziewczyną ze wsi beatyfikowaną w Kościele Polskim. Jest patronką ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy i wypadków komunikacyjnych.
Comiesięczne drogi krzyżowe śladami jej męczeństwa gromadzą średnio od 1000 do 3000 ludzi, zaś do Zabawy przybywa rokrocznie około 60000 pielgrzymów. Wiele z tych osób wyraża ogromne zainteresowanie postacią bł. Karoliny oraz całym jej życiem a co za tym idzie – chęć zobaczenia i zwiedzenia tych miejsc, z którymi Karolina była za życia związana – jak chociażby Kościół w Radłowie, gdzie została ochrzczona, grusza, pod którą nauczała itp. Niestety do chwili obecnej nie został wydany żaden przewodnik, który zawierałby kompleksowe wiadomości na ten temat.
W związku z powyższym zamierzamy opracować i wydać książkę – przewodnik ( format A 5, oprawa miękka, ok. 130 stron) który zawierał będzie zarówno życiorys bł. Karoliny, jak i szczegółowy opis miejsc, które były w jakikolwiek sposób z Nią powiązane. Będą tam również zawarte informacje na temat walorów środowiskowych i kulturowych okolicy oraz interesujących miejsc, które warto zobaczyć. Przewidujemy, że premiera przewodnika będzie mieć miejsce w listopadzie 2014 roku podczas uroczystości 100 rocznicy śmierci bł. Karoliny.
Rezultaty operacji:
- 2000 sztuk wydanego przewodnika, który szacunkowo trafi do ok 2000 odbiorców.
- uroczysta premiera przewodnika.
Podczas rozdawania bezpłatnych egzemplarzy ilość rozprowadzonych przewodników mierzona będzie poprzez pisemne potwierdzenie odbioru.

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl