Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Publikacja autorstwa Jana Kowala „Historia szkoły w Przyborowie”

Opublikowano 08/18/2014 przez użytkownika Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie

Szkoła istniejąca już blisko 125 lat pełni rolę kulturotwórczą w środowisku Przyborowa, bierze udział w większości imprez kulturalnych miała i ma nadal znaczący wpływ na życie środowiska lokalnego. Zebrane w całość i opisane historyczne fakty z pewnością ułatwią zainteresowanym poznanie bogatej a zarazem ciekawej historii szkoły.

"Historia szkoły w Przyborowie" i zorganizowanie spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulturowe to tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Publikacja autorstwa wieloletniego dyrektora szkoły Jana Kowala zawiera informacje o poszczególnych okresach funkcjonowania szkoły: od powstania w 1890 roku, poprzez kolejne okresy historyczne, lata obu wojen, okres budowania szkolnictwa w PRL i czasy rozkwitu na początku XXI wieku. Ciekawostką są opisy zarówno dawnego wyposażenia szkoły jak i powojennych lekcji szkolnych w dworku pułkownika Bezarda. Wymienione sa także ważne postacie będące absolwentami szkoły jak i ważniejsze aktywności np Amatorski Zespół Teatralny. Publikacja zawiera także listę kierowników szkoły i poszczególnych nauczycieli i katechetów. 
Książka zawiera także przedmowę wydawcy - Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, autorstwa Kierownik Biblioteki, Elżbiety Kwaśniewskiej oraz słowo wstępne wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka

Projekt ma na celu promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez przedstawienie bogatej historii szkoły w Przyborowie i środowiska od momentu utworzenia aż do chwili obecnej, uwidocznienie zachodzących w niej zmian w poszczególnych okresach jej funkcjonowania.

Zobacz publikację autorstwa Jana Kowala "Historia szkoły w Przyborowie (1890-2014)"

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

6104
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl