Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Teatr Letni w Okocimiu

Opublikowano 11/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Budynek - choć daleko od Podhala - został wybudowany stylu zakopiańskim. Mieści obecnie restaurację Zajazd Okocim, zwaną Pawilonem.

Został ufundowany w 1902 r. przez Jana II Albina Goetz-Okocimskiego.  Zaprojektował go architekt Eugeniusz Wesołowski z Zakopanego, w modnym wówczas stylu zakopiańskim. Prawdopodobnie na deskach miejscowej sceny odbywały się rozmaite przedstawienia, wystawiane były jasełka oraz miały miejsce spotkania myśliwskie.  Odbywały się tu też spotkania okocimskiego koła gospodyń wiejskich, obiekt pełnić rolę podobną do dzisiejszego domu kultury. Z zapisów kronikarskich z I Wojny wynika, że w tym okresie w budynku rozbrzmiewała muzyka: „W pobliżu targowicy znajdował się obóz jeńców rosyjskich i włoskich. Jeńcy rosyjscy zajmowali się pracami stolarskimi i gospodarskimi, a także urządzili w pawilonie okocimskim dwa koncerty." W latach 70-tych ubiegłego wieku, nastąpiła szeroko zakrojona "modernizacja" lokalu. W duchu zafascynowania sztuką ludową wnętrze pomalowano wzorami "zalipiańskimi". Sala podzielona została dwoma rzędami słupów z elementami mieczy.

Wpis jest częścią projektu„Śladami Rodziny Goetzów- montaż tablic z systemem oznakowania Guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu”

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

1154
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl