Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Wiejski Dom Ludowy w Biadolinach Szlacheckich

Opublikowano 11/28/2014 przez użytkownika biuroprzedgorze

Biadoliny Szlacheckie powstały na terenach po wykarczowaniu części wielkich lasów biadolińskich (zwanych też radłowskimi), zapewne w 2 poł. XIV w. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1398 z ksiąg sądowych krakowskich.

Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Byadolini Proximior wymienia w latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. Miejscowość zwana była pierwotnie Biadolinami Bliższymi – nazwana tak została dla odróżnienia od graniczących z nią Biadolin Radłowskich.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii miejscowości było wybudowanie i otwarcie w roku 1853 linii kolei żelaznej im. Arcyksięcia Karola, która kilka lat później połączyła Lwów z Krakowem i Wiedniem.
Przez ziemie okręgu brzeskiego przechodził w okresie I wojny światowej stojący na Dunajcu front walk, toczonych późną jesienią i zimą 1914 roku oraz wiosną 1915 roku i w pierwszych dniach operacji gorlickiej.
W Biadolinach pochowanych zostało wielu żołnierzy poległych w tamtym okresie (cmentarz nr 271). Na cmentarzach z czasów I wojny światowej na terenie całej ziemi brzeskiej (okręg VIII) pochowano wspólnie ponad 4500 żołnierzy trzech walczących armii.

Na terenie Biadolin Szlacheckich zachowało się niewiele obiektów reprezentujących dziedzictwo kulturowe miejscowości. Należą do nich kilka drewnianych chałup i budynków gospodarczych pochodzących z końca XIX i początków XX wieku, a także przydrożne kamienne figury oraz cmentarz żołnierski z czasów I wojny światowej.

Być może jednak w przyszłości Biadoliny Szlacheckie kojarzyć się będą bardziej z działalnością kulturalną i twórcami kultury. 27 listopada 1939 roku w Biadolinach Szlacheckich urodził się Janusz Styczeń. Polski poeta, który dzisiaj ma w swoim dorobku kilkanaście opublikowanych tomów poezji i dwa tomy dramatów. Mieszkający dziś we Wrocławiu absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, swój debiut prasowy miał w 1960 roku. Wiersze Janusza Stycznia były tłumaczone na języki: serbochorwacki, niemiecki, japoński, angielski.

W 2014 roku w Biadolinach Szlacheckich przeprowadzono modernizację Domu Kultury. Powstały dogodne warunki ku temu, by twórczość pochodzącego stąd poety zaprezentować szerszej publiczności. Obiekt zyskał nie tylko nową elewację, ale odnowiono również gruntownie jego wnętrza.

***

Projekt pt. Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie WDL w Biadolinach Szlacheckich wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw zrealizowała Gmina Dębno.

 

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

4173
Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

biuroprzedgorze
Strona internetowa
LokalizacjaBiuro Stowarzyszenia LGD

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl