Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Zabytkowa kapliczka na Borze w Wał Rudzie

Opublikowano 03/13/2015 przez użytkownika ParafiaZabawa

Kapliczka zlokalizowana jest na terenie cmentarza przy drodze krajowej nr 964. Podczas I Wojny Światowej przy tej kapliczce zorganizowane było życie religijne parafii Zabawa.

W trakcie trwania walk wysiedlenia proboszcza z Zabawy, który zabrał ze sobą także sprzęty liturgiczne. W kapliczce odprawiane były wówczas nabożeństwa i udzielane sakramenty. W jej pobliżu zostały pochowane zmarłe w tym czasie osoby z parafii i okolic. Cmentarz pełnił rolę cmentarza parafialnego podczas I Wojny Światowej i stanowi miejsce pochówku ludności cywilnej, którzy podczas okupacji pomagali w tworzeniu parafii, a tym samym wspólnoty religijnej i tożsamości narodowej.
Kapliczka ma formę domkową, jest zbudowana z cegły, otynkowana, kryta blachą, ze szczytem o wykroju uskokowym. Posiada bogate wyposażenie, w którego skład wchodzi ołtarzyk barokowo - ludowy dekorowany rzeźbami i snycerką. Do czasu remontu zarówno kapliczka jak i istniejące groby znajdowały się się w katastrofalnym stanie technicznym, który z każdą chwilą pogarszał się na skutek zwiększonego ruchu pojazdów ciężkich, powodującego postępującą utratę stabilności kapliczki i cmentarza. 

Przedmiotem operacji jest przebudowa i remont zabytkowej kapliczki wzniesionej w XIX wieku oraz jej otoczenia: grobów z okresu I wojny światowej.

Zakres planowanych robót w miejscowości Wał Ruda:

- Przebudowa i remont zabytkowej kapliczki.
- Zabezpieczenie istniejących grobów z czasów I wojny światowej oraz całego placu cmentarza.
- Montaż dwóch tablic informacyjnych: pierwsza dotycząca kapliczki, druga zawierająca nazwiska osób pochowanych na placu.
- Uroczyste otwarcie i udostępnienie kapliczki oraz jej otoczenia zwiedzającym - podczas obchodów 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej.
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przyczyniając się tym samym do umacniania więzi społecznych - będą to spodziewane rezultaty projektu.

Operacja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Wał Ruda która stanowi cześć parafii w Zabawie.

Celem jest uchronienie od zniszczenia zabytkowego obiektu, zwracając uwagę na jego zabytkową wartość i wdrażanie dziedzictwa lokalnego młodym pokoleniom. Produktem operacji jest odnowiona kapliczka oraz trzy groby które zachowały się do dnia dzisiejszego.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

3198
Pobierz adres (fotokod)

Informacje o autorze:

ParafiaZabawa
Strona internetowa

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl