Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Kościół Parafialny w Jasieniu

Opublikowano 12/15/2014 przez użytkownika umbrzesko

Zabytkowy Kościół, w którym podczas prac konserwatorskich prowadzonych w I dekadzie XXI wieku odkryto gotyckie freski pochodzące z XV wieku.

Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Jasieniu początkami swymi sięga średniowiecza. Wzniesiono go z fundacji Spytka z Melsztyna w 1436 roku. Jest to budowla gotycka, murowana z miejscowego piaskowca. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, posiada sklepienie krzyżowo‑żebrowe. Na jednym ze zworników widnieje stylizowany gotyckim herbem monogram maryjny zwieńczony koroną, na drugim znajduje się Leliwa – herb fundatora. W neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się późnobarokowa figura Matki Bożej, XVIII‑wieczne tabernakulum oraz figury św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa.

Nawa w kształcie prostokąta jest szersza od prezbiterium. Na płaskim stropie drewnianym przedstawione są sceny z życia Maryi. Kompozycja w centralnym miejscu przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W kościele znajdują się ponadto dwa barokowe ołtarze, ambona, drewniany chór oraz kamienna chrzcielnica.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

3175
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl