Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Szczepanowskie sanktuarium

Opublikowano 10/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Szczepanów jest jedną z najstarszych miejscowości w okolicy. Około roku 1036 urodził się tu patron Polski - św. Stanisław, biskup męczennik (zm. 1079), a w roku 1667 Andrzej Szembek- późniejszy prymas Polski. Znajduje się tu kilka chętnie odwiedzanych miejsc powiązanych tradycją z świętym Stanisławem zwanym też Szczepanowskim.

Z miejscowością tą związany był również Jan Długosz – historyk, kanonik krakowski i proboszcz szczepanowski, współfundator tutejszego kościoła. Najcenniejszym zabytkiem Szczepanowa jest gotycki, murowany kościół pw. św. Marii Magdaleny. Wzniesiony został w roku 1470 z inicjatywy między innymi Jana Długosza przez krakowskiego muratora Marcina Proszko. Stanowi on obecnie część znacznie nowszego kościoła ukończonego w roku 1914, wybudowanego według projektu krakowsko-lwowskiego architekta Jana Sasa Zubrzyckiego. Cennym zabytkiem Szczepanowa jest również kościół pomocniczy pw. św. Stanisława Bpa. znajdujący się na cmentarzu. Wybudowany został w roku 1781 w stylu neoklasycystycznym przez marszałka Stanisława Lubomirskiego.
Niezwykle cennym zabytkiem przyrody Szczepanowa jest stara 900-letnia lipa rosnąca na Rynku, wewnątrz zupełnie spróchniała, jednak co roku wiosną okrywająca się liśćmi. Legenda głosi, że zasadził ją do góry korzeniami św. Stanisław.

Folder powstał jako część projektu "NA KARTACH HISTORII " - publikacja wydawnictw kulturalno- historycznych o Gminie Brzesko. Zawierający krótki rys historyczny miejscowości z opisami jej zabytków i atrakcji

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl