Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...

O projekcie...

Szlak Historii Ludzi, Miejsc i Wydarzeń to projekt LGD "Kwartet na Przedgórzu" działający na obszarze gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno, Radłów w Małopolsce Celem projektu jest stworzenie szlaku historii ludzi, miejsc i wydarzeń oraz połączenie go systemem „Guide 24/24”. Całość stanowi unikatowy system informacji i edukacji lokalnej.

Więcej na stronie www.lgdprzedgorze.pl

Aby otrzymać podstawowe informacje o systemie przedgorze.pl za pomocą sms, wyślij wiadomość o dowolnej treści pod nr 537563650

Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl